Mobilny robot gąsienicowy - wyrób nowy

Mobilny robot gąsienicowy - wyrób nowy 

Nowy oferowany robót gąsienicowy (i jego gama wariantowa) stanowi najczęstszą alternatywę dla robotów kołowych. Roboty gąsienicowe pomimo nieco lepszych własności jezdnych mogą generować większe koszty wytwarzania. W konstrukcji planowanego mobilnego robota gąsienicowego przewidziano wykonanie ramy spawanej z kątowników, płaskowników i blach ze stopów lekkich.

Postać konstrukcyjna i wymiary zapewniają odpowiednią sztywność i wytrzymałość przy zachowaniu niskiej masy. W ramie można wyróżnić kilka stref umożliwiających montaż m.in. zespołów napędowych i przeniesienia napędu, układów elektronicznych i zasilania, napędów pomocniczych podnoszenia/opuszczania gąsienic. Przeprowadzone analizy i badania wykazały zasadność wykorzystania układu jezdnego gąsienicowego. Układ gąsienic tworzą dwie pary gąsienic: główna (napędzana bezpośrednio) i pomocnicza (napędzana pośrednio). Niezależny zespół napędowy dla każdej gąsienicy składa się z silnika oraz przekładni planetarnej wraz z osadzonym kołem napędowym. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wałów umożliwiają one bezpośredni montaż kół na wałach wyjściowych przekładni. Gąsienice pomocnicze (z przodu robota) posiadają dodatkowe napędy umożliwiające ich podnoszenie/opuszczanie.

Ze względu na potrzebę uzyskania dużych momentów napędowych oraz ograniczenia gabarytowe, zespół składa się z silnika z hamulcem oraz enkoderem, które za pomocą przekładni pasowej współpracują z dwiema przekładniami falowymi. Platforma nośna przewiduje montowanie 8 ogniw akumulatorów w 2 pojemnikach, znajdujących się pomiędzy gąsienicami głównymi, przykręcanych do ramy głównej.

Zestaw akumulatorów powinien pozwalć na pracę robota przez co najmniej 1 godzinę. Do górnej części ramy zamontowana będzie płyta montażowa, która umożliwia szybki, uniwersalny montaż dodatkowego oprzyrządowania (układu mocowania czujników, kosza transportowego, manipulatora lub układu do pobierania próbek itp.

Robot ten stanowi innowację technologiczną (produktową).

Urządzenie spełnia wymagania zasadniczej dyrektywy maszynowej 2006/42/EC oraz dyrektywy 2014/30/EU.

Wszystkie urządzenia marki BEFARD objęte są 12 miesięczną gwarancją.

+48 33 821 96 92