Osprzet hydrauliczny lyzka

BEFARD MS

Łyżki czerpakowe stosowane do materiałów sypkich. Łyżki te znajdują zastosowanie m.in. w branży budowlanej, drogownictwie, transporcie, przemyśle, rolnictwie oraz leśnictwie są także montowane na pojazdach komunalnych oraz strażackich. Łyżka BEFARD MS wykorzystywana jest również do przeładunku przewożonych materiałów.

+48 33 821 96 92